Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480gravån009vm , 2480gravån009vm Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-10-01 Stoppdatum 2017-10-01
Mängd (ton): 1,09 Kostnad totalt: 2308
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: