Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2480gärssj090vm , 2480gärssj090vm Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-09-27 Stoppdatum 2017-09-27
Mängd (ton): 3,98 Kostnad totalt: 8394
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: