Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 2462oxbäck055vm , 2462oxbäck055vm Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-10-06 Stoppdatum 2017-10-06
Mängd (ton): 3,28 Kostnad totalt: 8444
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 49,8
Kalkursprung: Lägerdorf Metod: Flyg
Kommentar: