Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BERGSJÖN , 706352-166736 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-08-19 Stoppdatum 2017-08-19
Mängd (ton): 30,74 Kostnad totalt: 40546
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,1 mm CaO halt: 53,0
Kalkursprung: Kullsberg Metod: Båt
Kommentar: