Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TORSERYDSSJÖN, 630037 135928 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-04-13 Stoppdatum 2017-04-13
Mängd (ton): 14,52 Kostnad totalt: 16800
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: