Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Togöl, 641605150862 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-09-24 Stoppdatum 2017-09-24
Mängd (ton): 3,11 Kostnad totalt: 8106
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,8
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: