Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Gårdsjön, 650663152889 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-09-20 Stoppdatum 2017-09-20
Mängd (ton): 1,97 Kostnad totalt: 5134
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,8
Kalkursprung: Köping Metod: Flyg
Kommentar: