Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Rörpottegölen, våtmark nr 42, br038 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-03-12 Stoppdatum 2017-03-12
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 3298
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: