Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LYSGÖL, 637066151254 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-11-28 Stoppdatum 2017-11-28
Mängd (ton): 0,99 Kostnad totalt: 1752
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,6
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: