Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hynnan, 17VTM37 501 209a Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-08-23 Stoppdatum 2017-08-23
Mängd (ton): 28,66 Kostnad totalt: 39579
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: