Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Svarttjärnsbäcken, 17VTM65 102 27/28 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-08-03 Stoppdatum 2017-08-03
Mängd (ton): 5,30 Kostnad totalt: 8464
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-0,8 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: