Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Lilla Bergtjärnen, 17VTM80 601 3b Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-08-28 Stoppdatum 2017-08-28
Mängd (ton): 1,02 Kostnad totalt: 1381
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: