Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FJÄLLBOVATTNET, 661174 128983 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-10-25 Stoppdatum 2017-10-25
Mängd (ton): 9,49 Kostnad totalt: 8474
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: