Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BUSKEN, 664546 138673 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-06-19 Stoppdatum 2017-06-19
Mängd (ton): 190,56 Kostnad totalt: 141967
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: