Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖRTJÄRNEN, 664877 136135 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-08-10 Stoppdatum 2017-08-10
Mängd (ton): 9,18 Kostnad totalt: 12264
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: