Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÄLGTJÄRNEN, 665974 136091 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-10-08 Stoppdatum 2017-10-08
Mängd (ton): 20,67 Kostnad totalt: 16515
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,5 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: