Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Moasjön Lilla, 098057 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-08-25 Stoppdatum 2017-08-25
Mängd (ton): 0,98 Kostnad totalt: 1634
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,1
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: