Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ålasjön Norra, 101089 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-08-21 Stoppdatum 2017-08-21
Mängd (ton): 4,01 Kostnad totalt: 6683
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,1
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: