Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT059104, 06VAT059104 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-11-13 Stoppdatum 2017-11-13
Mängd (ton): 0,98 Kostnad totalt: 1604
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,1
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: