Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT077030, 06VAT077030 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-11-09 Stoppdatum 2017-11-09
Mängd (ton): 6,97 Kostnad totalt: 11386
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,1
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: