Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT105007, 06VAT105007 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-11-24 Stoppdatum 2017-11-24
Mängd (ton): 1,00 Kostnad totalt: 1661
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,1
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: