Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT180026, 06VAT180026 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-11-27 Stoppdatum 2017-11-27
Mängd (ton): 5,00 Kostnad totalt: 8540
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,6
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: