Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT014005, 06VAT014005 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-08-23 Stoppdatum 2017-08-23
Mängd (ton): 10,11 Kostnad totalt: 16831
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,1
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: