Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT019004, 06VAT019004 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-09-02 Stoppdatum 2017-09-02
Mängd (ton): 8,00 Kostnad totalt: 13053
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,1
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: