Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT019020, 06VAT019020 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-09-02 Stoppdatum 2017-09-02
Mängd (ton): 5,01 Kostnad totalt: 8168
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,1
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: