Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT040022, 06VAT040022 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-08-27 Stoppdatum 2017-08-27
Mängd (ton): 0,98 Kostnad totalt: 1621
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,1
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: