Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT051015, 06VAT051015 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-09-05 Stoppdatum 2017-09-05
Mängd (ton): 21,01 Kostnad totalt: 34590
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,1
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: