Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NÄTTJÄRNEN, 6661750-1438060-Sjö Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-09-21 Stoppdatum 2017-09-21
Mängd (ton): 16,32 Kostnad totalt: 13333
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 54,1
Kalkursprung: Orsa Metod: Båt
Kommentar: