Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BÄSTEN, 6706750-1464250-Sjö Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-09-13 Stoppdatum 2017-09-13
Mängd (ton): 8,36 Kostnad totalt: 7214
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 54,1
Kalkursprung: Orsa Metod: Båt
Kommentar: