Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA HALLESJÖN, 741 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-08-07 Stoppdatum 2017-08-07
Mängd (ton): 14,00 Kostnad totalt: 16544
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: