Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMORS003, 2042 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-10-21 Stoppdatum 2017-10-21
Mängd (ton): 2,04 Kostnad totalt: 3423
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: