Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBRO005, 1688 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-08-02 Stoppdatum 2017-08-02
Mängd (ton): 4,03 Kostnad totalt: 7223
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,1
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: