Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SVANSJÖN, 241 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-11-02 Stoppdatum 2017-11-02
Mängd (ton): 37,75 Kostnad totalt: 39702
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: