Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA VALSJÖN, 6 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-09-27 Stoppdatum 2017-09-27
Mängd (ton): 6,29 Kostnad totalt: 9413
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: