Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHOR013, 442 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-07-30 Stoppdatum 2017-07-30
Mängd (ton): 1,96 Kostnad totalt: 3523
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,1
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: