Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKRK004, 3123 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-08-12 Stoppdatum 2017-08-12
Mängd (ton): 10,02 Kostnad totalt: 16486
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,1
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: