Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA DJURSJÖN, 381 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-10-24 Stoppdatum 2017-10-24
Mängd (ton): 27,18 Kostnad totalt: 29499
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: