Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN005, 753 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-10-19 Stoppdatum 2017-10-19
Mängd (ton): 11,98 Kostnad totalt: 20774
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,1
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: