Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU101, 2598 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-08-14 Stoppdatum 2017-08-14
Mängd (ton): 4,03 Kostnad totalt: 6627
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,1
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: