Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMNOR038, 2886 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-04-20 Stoppdatum 2017-04-20
Mängd (ton): 3,05 Kostnad totalt: 4398
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: