Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VIBOSJÖN, 662 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-10-11 Stoppdatum 2017-10-11
Mängd (ton): 40,00 Kostnad totalt: 41687
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: