Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSBB002, 2428 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-11-03 Stoppdatum 2017-11-03
Mängd (ton): 3,14 Kostnad totalt: 5191
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,1
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: