Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA ÖRETJÄRN, 1332 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-07-27 Stoppdatum 2017-07-27
Mängd (ton): 6,04 Kostnad totalt: 9724
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: