Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HOPPET, 177 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-08-10 Stoppdatum 2017-08-10
Mängd (ton): 1,94 Kostnad totalt: 2785
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: