Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOA003, 7918 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-09-13 Stoppdatum 2017-09-13
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 1621
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Fordon
Kommentar: