Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF053, 2158 Budgetår: 2017
Startdatum: 2017-10-17 Stoppdatum 2017-10-17
Mängd (ton): 7,04 Kostnad totalt: 11809
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: