Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Holmsjön, 657249 143870 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-05-23 Stoppdatum 2018-05-23
Mängd (ton): 7,00 Kostnad totalt: 7831
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: