Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Snesnaren, 663835 146797 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-06-01 Stoppdatum 2018-06-01
Mängd (ton): 29,63 Kostnad totalt: 26519
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: