Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Fisklösen, 660286 142707 Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-05-18 Stoppdatum 2018-05-18
Mängd (ton): 2,08 Kostnad totalt: 4191
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: