Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Övartj12, 1883Övartj12vm Budgetår: 2018
Startdatum: 2018-05-20 Stoppdatum 2018-05-20
Mängd (ton): 0,73 Kostnad totalt: 1443
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-1,0 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: